Item

Laatste update 11 aug 2019

Aantal gezinnen 688
Gezinnen met meeste kinderen 14 Jan Martens Travaille en Tjitske Hendriks Tolsma
Aantal personen 2512