Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
2512 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
unknown -  
woman -  Froutje Olbrands
man -  Jacobsse X Grace Krijn Breen
woman -  N.N. X IJsbrand Kleijn
woman -  N.N.
woman -  N.N. X Marten Travaille
woman -  N.N. X Lieuwe
woman -  N.N. X Riemer Klazes Travaille
woman -  N.N. X Thys Jans Visser
woman -  N.N. X Rients Annes Van Wijngaarden
woman -  N.N. X Wytze Piers Madhuizen
man -  N.N. X Doutje Klaases van der Sluis
man -  N.N. & Trijntje Jacobs Stobbe
woman -  N.N. X Jan N N
woman -  Sabelis
woman -  Sabelis
man -  Steginga
unknown -  Visser [] ‎13 jul 1726[] Oost Vlieland
unknown -  Visser [] ‎15 dec 1760[] Oost Vlieland
unknown -  Visser [] ‎29 aug 1762[] Oost Vlieland
man Aandeweg, Abraham X Trijntje Johannis Holmans
woman Addinga, Jantje X Dirk van Setten
woman Alberts, Aafje & Olvert Claas Visser
man Algera, Jisse Tjepkes X Jeltje Doedes De Jong
woman Algra, Jitske Tjeerds X Ruurd Nutters Hoekstra
man Algra, Pieter Halbes X Lucretia Anes Koopmans* Menaldumadeel† ‎20 mrt 1838
woman Anders, Antie X Wijbe Jans Marthuijs* Kortezwaag
woman Andringa, Saakje Andries X Johannes Franses Norder
woman Baantjer, Ytje Jans X Uilke Sybrens Schuil
man Bakker, Dirk Cornelis X Wietske Joosts Krul