[ jan |  feb |  mrt |  apr |  mei |  jun |  jul |  aug |  sep |  okt |  nov |  dec ]
Jul 2018
Dag Geboren Naam Overleden
1 jul1761Hilligje Jans Haxe
5 mrt 1835

1805Aafje Dirks de Boer
4 feb 1877

PRIVACY FILTERJan Oudshoorn
PRIVACY FILTER

PRIVACY FILTERNel van der Ei
PRIVACY FILTER

PRIVACY FILTERKlaas Hendrik Engels
PRIVACY FILTER

PRIVACY FILTERYvonne Kulka
PRIVACY FILTER
2 jul1799Lolkjen Lammerts Visser
15 jan 1871

1878Maria Madhuizen
?
3 jul1801Trijntje Jacobs Stobbe
27 sep 1880

1805Jetse Ieges Lettinga
?

1837Wybren Romkes Bontekoe
23 sep 1859

1846Jan Holmans
1849

1894Maamke Lettinga
?
4 jul1762Lammert Thijssens Visser
10 mei 1804

1826Marretje Klaas Visser
30 nov 1838

1833Jan Olpherts Visser
jun 1835

1836Klaas Reijnderts Visser
28 aug 1920

1857Maamke Pieters Lettinga
23 sep 1859

1883Dirkje Toeter
?

1900Dieuwke Travaille
30 jul 1987
5 jul1733Cornelis Reltjes Stada
21 dec 1802

1878Durk Visser
?

1890Pietje Ales Travaille
1 aug 1966
6 jul1779Jan Feykes Tot
?

1840Leendert Hendriks Stobbe
3 dec 1922

1858Wilhelmina Johanna Aandeweg
?

PRIVACY FILTERJeltje Minnie Norder
PRIVACY FILTER
7 jul1799Wytze Piers Madhuizen
27 feb 1857

1835Catrina Angnetha Wybo Lublink
?

1865N.N levenloos geboren meisje
?

1895Fokeltje Cornelis Wortel
15 jun 1980
8 jul1787Geertje Douwes Smit
11 feb 1814

1883Aafke van der Leij
26 apr 1965

PRIVACY FILTERMiriam Bandt
PRIVACY FILTER
9 jul1821Lijsbert Holmans
17 aug 1915

1898Cornelia Bakker
25 dec 1975

PRIVACY FILTERLeendert van Drooge
PRIVACY FILTER

PRIVACY FILTERMattheus Engels
PRIVACY FILTER
10 jul1757Gjalt Tjeerds Madhuizen
26 nov 1820

1787Grietje Sjoukes Madhuizen
?

1842Johannes Bos
17 jan 1844

1860Minne Steginga
9 aug 1861

PRIVACY FILTERReina Toeter
PRIVACY FILTER
11 jul1775Fedde Dirks Lettinga
21 okt 1819

1855Fokje Bergsma
29 mrt 1931

1876Grietje de Gorter
?

1880Gideon ChristiaanLucius Chalmers Hoynik van Papendrecht
2 mrt 1945

PRIVACY FILTERSjouke Trijntje Feddina Biegel
PRIVACY FILTER
12 jul1782Korneliske Wybes Madhuizen
25 jan 1859

1869Cornelis Teunis Oepkes
?

1884Uilkje Holmans
4 aug 1934

1919Lammert Palma
28 mrt 1997

PRIVACY FILTERArianna van Willenburg
PRIVACY FILTER
13 jul1839Symontje Romkes Bontekoe
21 jan 1938

1890Hylke de Boer
?

1924Anna Dekker
9 nov 2008

PRIVACY FILTERJochem Peperkamp
PRIVACY FILTER

PRIVACY FILTERPamela Vannessa Visser
PRIVACY FILTER
14 jul1808Dirk Ieges Lettinga
27 nov 1815

1814Ate Tjeerds Madhuizen
2 dec 1855

1824Romke Steginga
?
15 jul1833Hendrik Luitsens Madhuizen
?

1852Frederik Gerrits Krol
2 okt 1924

1893Jacob Spoelstra
7 sep 1894

1893Abe Spoelstra
13 mei 1894
16 jul1840Tjitte Alkma
?

1863Theodorus Travaille
31 okt 1863
17 jul1808Hielkjen Sijbrens de Jong
?

1825Antje Wybo Lublink
28 aug 1887

1876Trijntje Tot
9 nov 1882
18 jul1829Watze Nauta
11 jul 1888

1897Maartje Hakse
14 jul 1903

PRIVACY FILTERAntje Anke Visser
PRIVACY FILTER
19 jul1755Tijsje Jans Haxe
13 aug 1827

1864Cornelis Steginga
?
20 jul1839Christina Dijkstra
4 feb 1910

1862Hielkje Hendriks Stobbe
?

1874Elisabeth Hendriks Stobbe
31 aug 1926

1888Jacob Travaille
8 nov 1965

1913Riekje van den Bos
5 dec 1992

1922Fokje Visser
1 feb 1991

1928Franciscus Marinus Antonius Bakker
25 dec 1988
21 jul1803Reijer Reijers Visser
?

1822Jantje Douwes Lettinga
?

1915Minnie Steginga
2 mrt 1999
22 jul1824Pieter Krol
?

1891Brugtdina Scholtens
?

1906Jetske deBoer
30 jul 1992

1948Agatha Clasina van de Velde
28 aug 1994
23 jul1783Pier Sjoukes Madhuizen
9 apr 1790
24 jul1877Klaas Ree
?

PRIVACY FILTERDenise Peperkamp
PRIVACY FILTER

PRIVACY FILTERMarieke Fokje Johanna Vaandrager
PRIVACY FILTER

PRIVACY FILTERMichaela Leaver
PRIVACY FILTER
25 jul1850Klaas Alberts Visser
14 nov 1912

1855Ane Gerrits Swart
28 jan 1952

1875Neeltje Hendriks Stobbe
?

1879Jantje Lettinga
?

1894Katherina Biesboer
16 jun 1981

1996Danielle Engels
25 jul 1996
26 jul1902Edwin Paulus Breen
9 jan 1970

PRIVACY FILTERHelga Lukaszen
PRIVACY FILTER
27 jul1835Siebolt Popke Steginga
20 feb 1924

1855Rijder Groendijk
?

PRIVACY FILTERLuca Robert Alberd Brand
PRIVACY FILTER
28 jul1856Trijntje Travaille
?

1888Trijntje Tot
?
29 jul1791Lolke Steenbergen
?

1872Sybrand Petrus Brouwer Martens
17 jan 1949

PRIVACY FILTERIneke Visser
PRIVACY FILTER
30 jul1774Jan Geerlofsz Visser
?

1907Janna Elisabeth Bos
6 sep 1998
31 jul1832Jacob Stobbe
18 nov 1851

1833Jan Cornelis Schol
27 mrt 1908